بیست و سومین نمایشگاه بین االمللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد در تاریخ 21 لغایت 24 آبان ماه سال 98 در فضای 550 هزار متر مربعی محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد به همراه شانزدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهری ، مسکن و انوه سازان و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان و بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک  چینی و شیر آلات بهداشتی ساختمان برگزار خواهد شد که ساعت بازدید آن از ساعت 16 لغایت 22 پذیرای بازدید کنندگان عزیز می باشد. شرکت قفل پنج ستاره نیز با رویکرد آشنایی با آخرین محصولات و دستاوردهای علمی و جدید صنعت قفل کشور در این نمابیشگاه حضور بهم رسانده است لذا بدینوسیله از شما نیز دعوت میگردد از غرفه این شرکت در سالن فردوسی این نمایشگاه بازدید بفرمایید. 

روابط عمومی قفل پنج ستاره